Thiện nguyện xã hội

Thiện nguyện xã hội

Các dự án tri ân và hoạt động phi lợi nhuận của Big Holding nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

BIG SHARE

BIG SHARE

BIG SHARE Foundation (BSF) là quỹ từ thiện và xã hội hoạt động phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn và các hoàn cảnh không may mắn.