Loại công việc

Cấp bậc

Ngành nghề

Giám đốc nhãn hàng

Khối ngành : Back Office - Tổng
Hạn nộp: 31/08/2022

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Khối ngành : Thương mại và dịch vụ
Hạn nộp: 18/07/2022

DƯỢC SĨ BÁN HÀNG TẠI QUẦY THUỐC

Khối ngành : Dược mỹ phẩm offline
Hạn nộp: 08/10/2022

TRƯỞNG PHÒNG DIGITAL MARKETING

Khối ngành : Dược mỹ phẩm online
Hạn nộp: 08/10/2022

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Khối ngành : Dược mỹ phẩm online
Hạn nộp: 08/10/2022

CHUYÊN VIÊN BUSINESS ANALYST

Khối ngành : Back Office - Tổng
Hạn nộp: 08/10/2022